گزارش تصویری

برگزاری جلسه بررسی و هماهنگی بین بخشی در حوزه ارزیابی انطباق

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ ۱۶ دی ماه امسال جلسه بررسی و هماهنگی بین بخشی حوزه معاونت ارزیابی انطباق با حضور فرهاد بهمنی سرپرست معاونت ارزیابی انطباق اداره کل و همکاران این حوزه برگزار گردید. 
فرهاد بهمنی بر هماهنگی ادارات نظارت بر اجرای استاندارد و امور آزمایشگاههای با یکدیگر و با سایر حوزه ها به منظور پیشبرد بهتر و سریعتر امور اجرایی تاکید و سپس همکاران نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

برگزاری جلسه بررسی و هماهنگی بین بخشی در حوزه ارزیابی انطباق
1399/10/16 سه‌شنبه