گزارش تصویری

پلمپ ۷ وسیله تفریحی در سیستان و بلوچستان

در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان در بازرسی از تجهیزات مراکز تفریحی 7 وسیله از دو خانه بازی در شهرستان زاهدان پلمپ شد.

اسماعیل عاقلی ، مدیرکل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت:  در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان در بازرسی از تجهیزات مراکز تفریحی 7 وسیله از دو خانه بازی در شهرستان زاهدان پلمپ شد.

وی افزود : ترامپولین، سازه بادی و استخر توپ این دو مرکز  تا زمان رفع نواقص، تعمیر و اخذ تائیدیه استاندارد از چرخه استفاده و بهره برداری خارج شد .

پلمپ ۷ وسیله تفریحی در سیستان و بلوچستان
1396/7/16 یکشنبه