گزارش تصویری

اهداء لوح تقدیر به اداره کل استاندارد استان توسط استاندار سیستان و بلوچستان

مراسم افتتاحیه بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع کشور که در پایان بهمن ماه سالجاری با حضور مهندس هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان، دکتر خانجانی فرماندار شهرستان زاهدان، مهندس حدادی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پرسی ایران گاز کشور، مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در محل ایستگاه راه آهن جیگولی زاهدان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان:
 مراسم افتتاحیه بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع کشور که در پایان بهمن ماه سالجاری با حضور مهندس هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان، دکتر خانجانی فرماندار شهرستان زاهدان، مهندس حدادی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پرسی ایران گاز کشور، مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در محل ایستگاه راه آهن جیگولی زاهدان برگزارگردید. که در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس عاقلی بمنظور همکاری در راه اندازی این تاسیسات، لوح تقدیر شرکت پرسی ایران گاز کشور توسط استاندار استان و مدیر عامل شرکت فوق به مدیر کل استاندارد استان اهداء گردید.

اهداء لوح تقدیر به اداره کل استاندارد استان توسط استاندار سیستان و بلوچستان
1394/12/5 چهارشنبه