گزارش تصویری

ایران و قزاقستان سه سند همکاری در زمینه استاندارد امضا کردند

ایران و قزاقستان سه سند همکاری در زمینه استاندارد امضا کردند
http://isiri.gov.ir/portal/home
روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران

ایران و قزاقستان سه سند همکاری در زمینه استاندارد امضا کردند
1400/12/3 سه‌شنبه