گزارش تصویری

بازرسی و توزین سیلندرهای گاز مایع در سیستان و بلوچستان

در راستای نظارت، استانداردسازی و توزین سیلندرهای گاز مایع شهرستان زابل، بازرسان این اداره در دی ماه سالجاری طی بازرسی های متعدد از تاسیسات و خودروهای حامل و توزیع کننده سیلندرهای گاز مایع، به تعداد 128عدد سیلندر گاز مایع در سطح شهرستان را مورد بازرسی، نظارت و توزین قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان:
مهندس سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در راستای نظارت، استانداردسازی و توزین سیلندرهای گاز مایع شهرستان زابل، بازرسان این اداره در دی ماه سالجاری
 طی بازرسی های متعدد از تاسیسات و خودروهای حامل و توزیع کننده سیلندرهای گاز مایع، به تعداد 128عدد سیلندر گاز مایع در سطح شهرستان را مورد بازرسی، نظارت و توزین قرار دادند.

بازرسی و توزین سیلندرهای گاز مایع در سیستان و بلوچستان
1394/11/6 سه‌شنبه