گزارش تصویری

موافقت با صدور و تمدید ۱۵ پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی در استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه یکم شهریور ماه ۱۴۰۰ در سومین جلسه کمیته تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان با صدور ۶ و تمدید ۹ پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان موافقت گردید. 
تقی جامی رییس اداره آموزش این اداره کل بیان داشت: مدیران کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحدهای تولیدی قبل از شروع کار خود لازم است دوره های آموزشی تخصصی و عمومی لازم را تحت نظارت اداره کل استاندارد استان با موفقیت سپری کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه ۲ سال از زمان صدور و تمدید پروانه تایید صلاحیت بوده و بر این مبنا کارشناسان این اداره کل مطابق با شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت، به فعالیت‌های آنان در واحدهای تولیدی، نظارت مستمر دارند.

موافقت با صدور و تمدید ۱۵ پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی در استان
1400/6/3 چهارشنبه