گزارش تصویری

انتخاب مدیرکل استاندارد استان سیستان و بلوچستان بعنوان مدیرکل نمونه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به پاس زحمات و تلاش های این اداره کل، مدیرکل استاندارد استان جناب آقای اسماعیل عاقلی بعنوان مدیرکل نمونه بسیج کارمندان در سال 95 انتخاب و در مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز قشر بسیج کارمندان سال جاری در استان با اهدا لوح از طرف فرمانده محترم سپاه سلمان استان مورد تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به پاس زحمات و تلاش های این اداره کل، مدیرکل استاندارد استان جناب آقای اسماعیل عاقلی بعنوان مدیرکل نمونه بسیج کارمندان در سال 95 انتخاب و در مراسم گرامیداشت هفته دولت و روز قشر بسیج کارمندان سال جاری در استان با اهدا لوح از طرف فرمانده محترم سپاه سلمان استان مورد تقدیر بعمل آمد.

انتخاب مدیرکل استاندارد استان سیستان و بلوچستان بعنوان مدیرکل نمونه
1395/7/1 پنجشنبه