گزارش تصویری

تقدیر از مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: مدیرکل استاندارد استان به پاس زحمات و تلاش ها بعنوان بازرس ویژه وزارت کشور در طول برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 94 در استان توسط ریاست محترم هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

تقدیر از مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان  
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: مدیرکل استاندارد استان به پاس زحمات و تلاش ها بعنوان بازرس ویژه وزارت کشور در طول برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 94 در استان توسط ریاست محترم هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور مورد تقدیر قرار گرفت. 

تقدیر از مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان
1395/10/27 دوشنبه