گزارش تصویری

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان چابهار

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان چابهار به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد س و ب در راستای صیانت ازحقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پایین تر از استاندارد در طی شش ماهه اول سال 95 از 9 فروشگاههای عرضه مصنوعات طلا در شهرستان چابهار بازسی و نمونه برداری گردد که در اجرای این طرح تعداد 9 مورد بازرسی از مراکز عرضه مصنوعات فلزات گرانبها و تعداد 15 مورد نمونه برداری و تاکنون تعداد 15 مصنوع مورد آزمون قرار گرفتند که از این تعداد 14 نمونه «94 درصد» با استاندارد ملی مربوطه مطابق داشته و تعداد یک نمونه دارای نقص جزئی «6 درصد» مشاهده گردیده است. که با عنایت به نوع نقص و نتایج بدست آمده طبق مقررات تذکرات و اخطارهای لازم جهت برطرف نمودن نواقص به عرضه کنندگان داده شده است.

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد س و ب در راستای صیانت ازحقوق شهروندی و جلوگیری از عرضه مصنوعات فلزات گرانبها با عیار پایین تر از استاندارد در طی شش ماهه اول سال 95 از 9 فروشگاههای عرضه مصنوعات طلا در شهرستان چابهار بازسی و نمونه برداری گردد که در اجرای این طرح تعداد 9 مورد بازرسی از مراکز عرضه مصنوعات فلزات گرانبها و تعداد 15 مورد نمونه برداری و تاکنون تعداد 15 مصنوع مورد آزمون قرار گرفتند که از این تعداد 14 نمونه «94 درصد» با استاندارد ملی مربوطه مطابق داشته و تعداد یک نمونه دارای نقص جزئی «6 درصد» مشاهده گردیده است. که با عنایت به نوع نقص و نتایج بدست آمده طبق مقررات تذکرات و اخطارهای لازم جهت برطرف نمودن نواقص به عرضه کنندگان داده شده است.

کنترل و نظارت بر مراکز عرضه و توزیع مصنوعات فلزات گرانبها در شهرستان چابهار
1395/8/4 سه‌شنبه