گزارش تصویری

در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری، استقرار کمیته های فنی متناظر مناسب با ظرفیت های دانشگاه و استان و تدوین استانداردهای ملی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته چهارم فرودین ماه امسال طاهره افسری سرپرست معاونت استانداردسازی و آموزش و محمد رضا مقدم منش رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد و عطایی مسئول نمایندگی استاندارد مستقر در پایانه و بازارچه مرزی  میلک  با  عرفانی نیا معاونت پژوهشی و  نصرتی معاونت اداری مالی دانشگاه زابل دیدار و گفتگو نمودند۔ در این جلسه در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری، استقرار کمیته های فنی متناظر مناسب با ظرفیت های دانشگاه و استان و تدوین استانداردهای ملی و بین المللی متناسب با نیاز های استان به بحث و گفتگو پرداختند و مقرر گردید همکاری های بیشتری بین اداره کل استاندارد و دانشگاه زابل صورت گیرد.

 در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری، استقرار کمیته های فنی متناظر مناسب با ظرفیت های دانشگاه و استان و تدوین استانداردهای ملی
1400/2/2 پنجشنبه