گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز یک شنبه مورخ 10 اسفند ماه امسال مدیر کل استاندارد استان به اتفاق معاون اداري ومالي و رئيس اداره منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره

در روز یک شنبه مورخ 10 اسفند ماه امسال مدیر کل استاندارد استان به اتفاق معاون اداري ومالي و رئيس اداره منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره کل باخانم دكتر بندئی معاون نظارت مالی، خانم باهنر رییس خزانه استان، جناب آقاي خندان معاون توسعه مدیریت و منابع و دكتر رضایی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان در محل اين سازمان دیدار نمودند.
در این دیدار ها، مدير كل استاندارد ضمن تشکر از همراهی و تعامل في ما بين، به نقش مشورتی و سازنده کارشناسان و ذیحسابان در پیشبرد دستوارلعمل ها و اعمال قوانین جاری اشاره نموده و خواهان ادامه اين همراهي و مشاوره مجموعه اقتصاد و دارايي براي پيشبرد و تحقق برنامه هاي استاندارد براي كمك به رونق اقتصادي و توسعه تجارت استان و كشور شدند.
همچنین در این دیدار در خصوص برخی از مسایل و مشکلات جاری اداره کل، از جمله تامين نقدینگی، تخصيص درآمدها و هزينه كرد وجذب اسناد خزانه بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز یک شنبه مورخ 10 اسفند ماه امسال مدیر کل استاندارد استان به اتفاق معاون اداري ومالي و رئيس اداره منابع انسانی و امور پشتیبانی اداره
1399/12/16 شنبه