گزارش تصویری

راه اندازی میز خدمت اداره استاندارد شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسحاق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: به منظور تسریع خدمات رسانی به مراجعه کنندگان این اداره، میز خدمت راه اندازی گردید۔

وی تصریح کرد: این  میزخدمت بمنظور ارائه خدمات مطلوب و موثر، تسریع در امور مرتبط با ارباب رجوع  و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از این اداره به صورت حضوری راه اندازی شد.
وی در ادامه افزود: صرفه جویی در وقت، تسریع در خدمات رسانی و ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمت به مردم و جلوگیری از سر درگمی و پاسخگویی به ارباب رجوع از مهم ترین مزیت های راه اندازی میز خدمت در اداره استاندارد شهرستان زابل محسوب می شود.

راه اندازی میز خدمت اداره استاندارد شهرستان زابل
1401/2/31 شنبه