گزارش تصویری

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در خصوص نمک ید دار تقلبی

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در خصوص نمک ید دار تقلبی شهروندان محترم استان براساس اعلام اداره کل امور استانهای سازمان ملی استاندارد ایران، فرآورده نمک یددار با علامت تجارتی آوا، در سطح کشور عرضه و به فروش می رسد که طبق آزمون و بررسی های بعمل آمده، علامت استاندارد بکار رفته جعلی و از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد. لذا به شهرواندان محترم توصیه می شود از خرید این فرآورده خوداری و در صورت مشاهده، اطلاعات لازم را از طریق شماره تلفن 1517 به اداره کل استاندارد استان و در شهرستانها با مراجعه به ادارات و نمایندگی های این اداره کل اعلام نمایند تا برابر مقررات برخورد قانونی لازم از جمله توقیف، جمع آوری و اعلام جرم علیه عرضه کننده و ... بعمل آید.

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
 در خصوص نمک ید دار تقلبی
شهروندان محترم استان
براساس اعلام اداره کل هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد ایران، فرآورده نمک یددار با علامت تجارتی آوا، در سطح کشور عرضه و به فروش می رسد که طبق آزمون و بررسی های بعمل آمده، علامت استاندارد بکار رفته جعلی و از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد. لذا به شهرواندان محترم توصیه می شود از خرید این فرآورده خوداری و در صورت مشاهده، اطلاعات لازم را از طریق شماره تلفن 1517 به اداره کل استاندارد استان و در شهرستانها با مراجعه به ادارات و نمایندگی های این اداره کل اعلام نمایند تا برابر مقررات برخورد قانونی لازم از جمله توقیف، جمع آوری و اعلام جرم علیه عرضه کننده و ... بعمل آید.  
 

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در خصوص نمک ید دار تقلبی
1395/7/22 پنجشنبه