گزارش تصویری

پلمپ موقت خط تولید ۲ واحد تولید مصالح ساختمانی در سیستان و بلوچستان

پلمپ موقت خط تولید ۲ واحد تولید مصالح ساختمانی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان:به منظور اجرای طرح نظارت بر مصالح ساختمانی در بازدید کارشناسان این اداره کل ، خط تولید دو واحد تولیدی به نام شرکت زابتون و شرکت شن و ماسه گنجعلی (قلوه سنگ)؛ تولیدکننده بتن آماده ، شن و ماسه دانه بندی شده در شهرستان زاهدان به طورموقت پلمپ شد.

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای اجرای طرح نظارت، ضمن بازدید از 10 واحد تولیدی ، دو واحد به دلیل عدم توجه به اخطارها، کیفیت پایین تولیدات و عدم احراز شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد،  پلمپ شدند واز 8 واحد تولیدی دیگر نیز تا ارتقاء کیفیت تولیدات و احراز شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد تعهد گرفته شد.

پلمپ موقت خط تولید ۲ واحد تولید مصالح ساختمانی در سیستان و بلوچستان
1396/9/9 پنجشنبه