گزارش تصویری

اجرای طرح نظارت و کنترل در ایام نوروز استاندارد شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان

سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: بازرسان این اداره در ایام نوروز و در راستای طرح نظارت ویژه ایام نوروز 1395 طی گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی چندین مرحله از مراکز توزیع و تمرکز و عرضه کالا و بازار مرکزی زابل بازرسی انجام دادند.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: بازرسان این اداره در ایام نوروز و در راستای طرح نظارت ویژه ایام نوروز 1395 طی گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی چندین مرحله از مراکز توزیع و تمرکز و عرضه کالا و بازار مرکزی زابل بازرسی انجام دادند. وی افزود: همچنین در راستای کنترل وسایل سنجش و باسکولها نیز طی گشت مشترک از میدان میوه و تره بار و مراکز عرضه مرغ زنده شهرستان زابل بازرسی و صحت عملکرد باسکولها و ترازوها مورد سنجش و آزمون قرار گرفت.
                                                                     
 

اجرای طرح نظارت و کنترل در ایام نوروز استاندارد شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان
1395/2/19 یکشنبه