گزارش تصویری

اخذ پروانه حد مجاز آلاینده ها توسط شهنوازی صاحب زمین کشاورزی و ترمینال ضبط پسته،

 به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز پنجشنبه ۱۸ شهریور  ماه  ۱۴۰۰ و در راستای حمایت از محصول سالم و گواهی شده و اخذ پروانه حد مجاز آلاینده ها توسط شهنوازی صاحب زمین کشاورزی و ترمینال ضبط پسته، در گشت مشترکی با نمایندگان جهاد کشاورزی، اداره کل استاندارد استان، نماینده شرکت بازرسی و مدیر کنترل کیفیت واحد، از ترمینال ضبط پسته و زمین کشاورزی واقع در شهرستان تفتان بخش گوهرکوه بازرسی و نمونه برداری صورت گرفت.
بر اساس این گزارش، طبق گفته‌ی صاحب این مزرعه از هیچ نوع آلاینده‌ای برای این محصولات استفاده نشده است.
گفتنی است بعد از نمونه برداری محصول، نمونه‌ها توسط آزمایشگاه همکار استاندارد مورد آزمون قرار می گیرد که در صورت انطباق محصول با استاندارد ملی مربوطه، پروانه حد مجاز آلاینده ها برای محصول فوق  صادر خواهد شد.

 اخذ پروانه حد مجاز آلاینده ها توسط شهنوازی صاحب زمین کشاورزی و ترمینال ضبط پسته،
1400/6/22 دوشنبه