گزارش تصویری

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در خصوص نمک دریایی تقلبی

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در خصوص نمک دریایی تقلبی شهروندان محترم استان براساس اعلام اداره کل هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد ایران، فرآورده نمک دریایی با علامت تجارتی اطباء، ام سی، مروارید و الکافی، در سطح کشور عرضه و به فروش می رسد که طبق آزمون و بررسی های بعمل آمده، علامت استاندارد بکار رفته جعلی و از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد. لذا به شهرواندان محترم توصیه می شود از خرید این فرآورده خوداری و در صورت مشاهده، اطلاعات لازم را از طریق شماره تلفن 1517 به اداره کل استاندارد استان و در شهرستانها با مراجعه به ادارات و نمایندگی های این اداره کل اعلام نمایند تا برابر مقررات برخورد قانونی لازم از جمله توقیف، جمع آوری و اعلام جرم علیه عرضه کننده و ... بعمل آید.

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
 در خصوص نمک دریایی تقلبی
شهروندان محترم استان
براساس اعلام اداره کل هماهنگی امور استانهای سازمان ملی استاندارد ایران، فرآورده نمک دریایی با علامت تجارتی اطباء، ام سی، مروارید و الکافی، در سطح کشور عرضه و به فروش می رسد که طبق آزمون و بررسی های بعمل آمده، علامت استاندارد بکار رفته جعلی و از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد. لذا به شهرواندان محترم توصیه می شود از خرید این فرآورده خوداری و در صورت مشاهده، اطلاعات لازم را از طریق شماره تلفن 1517 به اداره کل استاندارد استان و در شهرستانها با مراجعه به ادارات و نمایندگی های این اداره کل اعلام نمایند تا برابر مقررات برخورد قانونی لازم از جمله توقیف، جمع آوری و اعلام جرم علیه عرضه کننده و ... بعمل آید.  
 

هشدار اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در خصوص نمک دریایی تقلبی
1395/7/22 پنجشنبه