گزارش تصویری

پیام مشترک رئیسان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) به مناسبت روز جهانی استاندارد

در جهان امروز که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت فزاینده ای در حال گسترش هستند، استانداردها از ارتباطات میان شرکت های تولیدی و ارایه کنندگان خدمات حمایت فراوان می کنند. ارتباطات موثر به ویژه در تجارت کالاها و خدمات در سطح ملی، منطقه ای و جهانی حیاتی است و تنها زمانی میسر است که به شرکای تجاری خود اعتماد داشته باشیم. با توجه به شعار امسال روز جهانی استاندارد: کالا یا خدمت منطبق با استاندارد بین المللی دارای نشان کیفیت، ایمنی یا انطباق مورد اعتماد است. استانداردها با جهان به هم پیوسته ما ......

پیام مشترک رئیسان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان بین المللی استاندارد (ایزو)
به مناسبت روز جهانی استاندارد
در جهان امروز که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت فزاینده ای در حال گسترش هستند، استانداردها از ارتباطات میان شرکت های تولیدی و ارایه کنندگان خدمات حمایت فراوان می کنند. ارتباطات موثر به ویژه در تجارت کالاها و خدمات در سطح ملی، منطقه ای و جهانی حیاتی است و تنها زمانی میسر است که به شرکای تجاری خود اعتماد داشته باشیم. با توجه به شعار امسال روز جهانی استاندارد: کالا یا خدمت منطبق با استاندارد بین المللی دارای نشان کیفیت، ایمنی یا انطباق مورد اعتماد است. استانداردها با جهان به هم پیوسته ما سخن می گویند و در جایی که باید از یکسانی گفتمان اطمینان داشته باشیم، یکنواختی در روابط را معرفی می کنند. سازمان ملی استاندارد ایران 56 سال سابقه عضویت در سازمان بین المللی استاندارد(ایزو) و در بیش از 300 کمیته فنی ایزو مشارکت فعال دارد. سازمان ملی استاندارد بر افزایش نقش خود در تدوین استانداردهای بین المللی تلاش می کند و آرمان این سازمان تداوم همکاری ها با دیگر اعضای ایزو برای به اشتراک گذاری ایده ها و بهره مندی از تجارب جمعی و توانمندیهای علمی و فنی است. سازمان ملی استاندارد ایران از رهگذر این همکاری های بین المللی، به مشارکت خود برای اعتماد سازی در بطن تجارت بین المللی ادامه می دهد. سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) همراه با دیگر اعضای ایزو، روز جهانی استاندارد را به عنوان فرصتی برای تاکید بر همکاریهای مثبت که استانداردها را به ایجاد اعتماد در مقیاس جهانی رهنمون می سازند گرامی می دارند.
 
                   نیره پیروز بخت                                      ژانگ شیاو گنگ
          رئیس سازمان ملی استاندارد ایران                           رئیس ایزو
 

پیام مشترک رئیسان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) به مناسبت روز جهانی استاندارد
1395/8/4 سه‌شنبه