گزارش تصویری

بازدید معاونت پژوهش و فن آوری وزارت علوم از دفتر ارتباط استاندارد با دانشگاه در سیستان و بلوچستان

در روز چهارشنبه مورخ 14/11/94 دکتر احمدی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم به اتفاق دکتر بندانی ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان از دفتر ارتباط استاندارد با دانشگاه مستقر در دانشگاه سیستان و بلوچستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان:
مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل گفت: در روز چهارشنبه مورخ 14/11/94 دکتر احمدی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم به اتفاق دکتر بندانی ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان از دفتر ارتباط استاندارد با دانشگاه مستقر در دانشگاه سیستان و بلوچستان بازدید نمودند. مهندس شهرکی در این بازدید گفت: با عنایت به تفاهم نامه بین سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت علوم امتیازات پژوهشی جهت تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در نطر گرفته شده است. وی افزود: نحوه ی دریافت پروانه کارشناسی استاندارد برای اساتید دانشگاه با رتبه ی علمی دانشیاری به بالا داده شده است. و همچنین دکتر احمدی ضمن خرسندی از مشارکت دانشگاه استان با اداره کل استاندارد استان افزود: بزودی مصوبه ای به تمام دانشگاههای سراسر کشور جهت راه اندازی دفتر ارتباط استاندارد با دانشگاه تصویب و اعلام می نماییم.

بازدید معاونت پژوهش و فن آوری وزارت علوم از دفتر ارتباط استاندارد با دانشگاه در سیستان و بلوچستان
1394/11/17 شنبه