گزارش تصویری

مصاحبه ی تلویزیونی با دکتر کیخوایی دبیر کمیته فنی متناظر REMCO

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در سومین روز از هفته استاندارد ( ۲۱ مهرماه ) و هم زمان با افتتاح دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه سیستان و بلوچستان مصاحبه ی تلویزیونی با دکتر کیخوایی دبیر کمیته فنی متناظر REMCO توضیحاتی در رابطه آشنایی با مواد مرجع و راه اندازی وبسایت ارائه نمودند.

مصاحبه ی تلویزیونی با دکتر کیخوایی دبیر کمیته فنی متناظر REMCO
1399/7/21 دوشنبه