گزارش تصویری

شب قدر شب بیدار شدن است

شب قدر شب بیدار شدن است، نه بیدار ماندن دعا کنیم بیدار شویم

اگر یادتان بود و باران گرفت، دعایی به حال بیابان دل ما هم بکنید

التماس دعا در این شب عزیز

شب قدر شب بیدار شدن است
1399/2/24 چهارشنبه