گزارش تصویری

تقدیر از روابط عمومی های برتر و شایسته تقدیر که از سوی هیئت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان

تقدیر از روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه مورخ ۱۷ خرداد ماه امسال در ادامه تقدیر از روابط عمومی های برتر و شایسته تقدیر که از سوی هیئت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان که در روز ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی از طرف استاندار استان تقدیر شدند در همین راستا ابوذر مهدی نخعی فرماندار شهرستان زاهدان از مسئولین روابط عمومی برتر و شایسته تقدیر با اهداء لوح، تقدیر نمود۔
همچنین در این مراسم از مجید جلالی مسئول روابط عمومی استاندارد استان با اهداء لوح، تقدیر گردید۔

 تقدیر از روابط عمومی های برتر و شایسته تقدیر که از سوی هیئت رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان
1400/3/29 شنبه