گزارش تصویری

تحقق کامل برنامه مصوب معیار مصرف انرژی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان، ناصر جدگال معاون اداره کل و رئیس اداره استاندارد شهرستان چابهار گفت: از آنجایی که بخش زیادی از انرژی مورد مصرف در واحدهای تولیدی و صنایع پرمصرف، به دلیل عدم استفاده صحیح از انرژی و عدم به کارگیری تکنولوژی های نوین اثربخش تولیدی است، و با توجه به اجباری بودن  استانداردهای معیار مصرف انرژی، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، صنایع و واحدهای تولیدی مشمول این استاندارد، ملزم به رعایت استاندارد تدوین شده در این زمینه هستند که این پایبندی به الگوی مصرف، از سوی بازرسان استاندارد مورد نظارت و پایش مستمر قرار می گیرد. ایشان افزود: حدود ۱۴۰ واحد تولیدی استان سیستان و بلوچستان اعم از فعال و غیرفعال، مشمول استاندارد اجباری معیار مصرف انرژی هستند. که در این راستا، در سال گذشته ۴۵ بازدید فنی از صنایع انرژی بر استان  انجام شده است. از جمله این واحدها در استان  که موفق به دریافت گواهی انطباق معیار مصرف انرژی در سال 98 شده اند، می توان به صنابع آجر و واحدهای کنسروماهی اشاره کرد. همچنین خاطر نشان کرد: در حوزه  شهرستان چابهار در اجرای برنامه های ابلاغی معیار مصرف انرژی، برنامه های مد نظر و ابلاغی به طور کامل تحقق گردیده است.

تحقق کامل برنامه مصوب معیار مصرف انرژی در سیستان و بلوچستان
1399/1/25 دوشنبه