گزارش تصویری

رشد درآمد اداره كل استاندارد استان سيستان و بلوچستان در سه ماهه اول سال جاری

در سه ماهه اول سال جاری درآمد اين اداره كل رشد 5/52 درصدي نسبت به عملكرد مدت مشابه در سال گذشته دارد و اين درآمدها حاصل از كارمزد خدماتي واحدهاي توليدي و خدماتي در راستاي

اسماعیل عاقلي ، مديركل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در سه ماهه اول سال جاری درآمد اين اداره كل رشد 5/52 درصدي نسبت به عملكرد مدت مشابه در سال گذشته دارد و اين درآمدها حاصل از كارمزد خدماتي واحدهاي توليدي و خدماتي در راستاي بازرسي، نمونه برداري و آزمون نمونه هاي واحدهاي توليدي،  نظارت بر كالاهاي صادراتي و وارداتي، كاليبراسيون وسائل سنجش، آزمون باسكولهاي وسايل نقليه جاده اي، صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد، پروانه هاي مديران كنترل كيفي، تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار، شركت هاي بازرسي و آموزش است.

رشد درآمد اداره كل استاندارد استان سيستان و بلوچستان در سه ماهه اول سال جاری
1396/4/20 سه‌شنبه