گزارش تصویری

بازدید مدیرکل استاندارد استان از بازارچه مرزی پیشین در سیستان و بلوچستان

در نیمه اول آبانماه سالجاری مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان به اتفاق مهندس جدگال رئیس اداره استاندارد چابهار از بازارچه مرزی پیشین بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در نیمه اول آبانماه سالجاری مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان به اتفاق مهندس جدگال رئیس اداره استاندارد چابهار از بازارچه مرزی پیشین بازدید نمودند. در این بازدید ابتدا نشستی با رئیس بازارچه و گمرک پیشین داشتند. در ابتدا جلسه فوق رئیس بازارچه مرزی پیشین ضمن تشکر از مهندس عاقلی بابت افتتاح و راه اندازی نمایندگی استاندارد در بازارچه که باعث تسریع در امر صادرات و همچنین کاهش هزینه های بازرگانان شده است نمود. همچنین رئیس گمرک بازارچه مرزی پیشین اظهار داشت با استقرار استاندارد مشکلات بازرگانان نیز تسریع یافته است. در پایان از انبارهای بازارچه بازدید بعمل آمد.

بازدید مدیرکل استاندارد استان از بازارچه مرزی پیشین در سیستان و بلوچستان
1394/8/18 دوشنبه