گزارش تصویری

اجرای طرح عیدانه در شهرستان سراوان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان؛ در ادامه اجرای طرح ویژه عیدانه در هفته چهـارم در شهرستان سراوان؛
کارشناسان این اداره در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی و با هدف حفظ صیانت از حقوق مصرف کنندگان و خدمت گیرندگان به منظور ارائه خدمات مطلوب و کیفی به شهروندان و مسافرین نوروزی با همکاری نمایندگان فرمانداری، صمت و تعزیرات در قالب گشت مشترک از تعداد 20 مرکز عرضه و فروش و فروشگاه زنجیره ای بازرسی بعمل آوردند. همچنین از تعـداد سـه جایگاه عرضه سوخت، تعـداد 14 نـازل مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت۔

اجرای طرح عیدانه در شهرستان سراوان
1401/1/14 یکشنبه