گزارش تصویری

بازرسی از پروژه های عمرانی در شهرستان زابل

بازرسی از پروژه های عمرانی در شهرستان زابل –سیستان و بلوچستان به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد آقای سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در طی شهریورماه سالجاری بازرسان اداره استاندارد شهرستان زابل از پروژه های عمرانی این شهرستان از جمله پروژه بیمارستان تنفسی زابل بازرسی نموده و مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی در این پروژه را بازرسی و وضعیت پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای مصرفی و مراکز خرید کالاهای مذکور را بررسی نمودند.

بازرسی از پروژه های عمرانی در شهرستان زابل
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد آقای سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در طی شهریورماه سالجاری بازرسان اداره استاندارد شهرستان زابل از پروژه های عمرانی این شهرستان از جمله پروژه بیمارستان تنفسی زابل بازرسی نموده و مصالح ساختمانی و کالاهای مصرفی در این پروژه را بازرسی و وضعیت پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای مصرفی و مراکز خرید کالاهای مذکور را بررسی نمودند.
 

بازرسی از پروژه های عمرانی در شهرستان زابل
1395/7/13 سه‌شنبه