گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان چابهار در 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در طی 12 ماهه سال 1395 تعداد 2038 فقره بازدید فنی، بازرسی از واحدهای تولیدی در شهرستان چابهار بعمل آمد و 822 مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالای تحت پوشش انجام گردید.

بازدید فنی از واحدهای تولیدی و خدماتی شهرستان چابهار در 12 ماهه سال 1395 در سیستان و بلوچستان
1396/1/23 چهارشنبه