گزارش تصویری

جلسه ای در خصوص گزارش کار میزان پیشرفت تدوین استاندارد های ملی با دبیران تدوین برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ 3 آبان ماه 1400 طاهره افسری معاون استانداردسازی و آموزش این اداره کل جلسه ای در خصوص گزارش کار میزان پیشرفت تدوین استاندارد های ملی با دبیران تدوین برگزار نمود.
در این جلسه دبیران تدوین استان گزارشی از تدوین های ابلاغ شده ارائه و مقرر گردید تا هفته اول آذر ماه در خصوص 9 تدوین مصوب که از طرف دفتر هماهنگی تدوین سازمان به این اداره کل ابلاغ گردیده، اقدام لازم صورت و پیش نویس تهیه شده به این معاونت اعلام گردد.

جلسه ای در خصوص گزارش کار میزان پیشرفت تدوین استاندارد های ملی با دبیران تدوین برگزار نمود.
1400/8/9 یکشنبه