گزارش تصویری

مصاحبه رادیویی در هفته استاندارد به زبان بلوچی در سیستان و بلوچستان

به مناسبت هفته استاندارد مصاحبه رادیویی در شهرستان سراوان به زبان بلوچی صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مهندس دهواری رئیس اداره استاندارد سراوان گفت: به مناسبت هفته استاندارد مصاحبه رادیویی در شهرستان سراوان به زبان بلوچی صورت گرفت. مهندس دهواری اظهار داشت: این مصاحبه رادیویی به منظور هرچه بیشتر اشاعه و ترویج فرهنگ استاندارد در سراسر استان انجام گردید. وی افزود: در استان افرادی حضور دارند که مسلط به زبان فارسی نیستند و این مصاحبه و معرفی استاندارد می تواند مردم را با مقوله استاندارد سریعتر آشنا نماید.

                                                                               

مصاحبه رادیویی در هفته استاندارد به زبان بلوچی در سیستان و بلوچستان
1394/7/29 چهارشنبه