گزارش تصویری

اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات

اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی ارتقای کیفیت کالا و خدمات استان در نیمه اول اردیبهشت ماه سالجاری در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری استان با حضورجناب آقای دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری بعنوان رئیس جلسه، مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان دبیر جلسه و اعضای کارگروه برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی ارتقای کیفیت کالا و خدمات استان در نیمه اول اردیبهشت ماه سالجاری در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری استان با حضورجناب آقای دکتر کرد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری بعنوان رئیس جلسه، مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان دبیر جلسه و اعضای کارگروه برگزار گردید. در ابتدا مهندس عاقلی جلسه را با تشکر از جناب آقای دکتر کرد و خلاصه ای از تاریخچه، عملکرد و دستاوردهای اداره کل استاندارد استان و همچنین گزارش مبسوطی از وضعیت استانداردسازی در سطح استان ارائه و آغاز نمود. دبیر کارگروه با توجه به اهمیت موضوع شهربازی ها پیشنهاد مصوبات جلسه را به شرح ذیل اعلام نمود و گفت: 1- شهرداری ها و ادارات تابعه همکاری لازم را در خصوص استانداردسازی تجهیزات زمین بازی و مراکز تفریحی بعمل آورند. 2- شهرداری ها و ادارات تابعه آخرین وضعیت تجهیزات موجود در مراکز تفریحی و پارکها و زمین های بازی را به تفکیک هر پارک و مرکز و وضعیت گواهی ایمنی استاندارد آنها را ظرف مدت 15 روز به اداره کل استاندارد اعلام نمایند. 3- شهرداری ها و ادارات تابعه از فعالیت تجهیزات مراکز تفریحی و پارکها و زمین های بازی فاقد گواهی ایمنی استاندارد جلوگیری بعمل آورند. 4- شهرداریها و ادارات تابعه تا قبل از دریافت گواهی ایمنی استاندارد از صدور مجوز فعالیت و بهره برداری مراکز تفریحی و شهربازی ها خودداری نمایند. 5- صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مراکز تفریحی و شهربازی های جدید و یا اجازه نصب و راه اندازی تجهیزات جدید در مراکز تفریحی منوط به اخذ تایید از اداره کل استاندارد استان می باشد. 6- جابجایی تجهیزات مراکز تفریحی و تجهیزات بادی نیاز مجدد به اخذ تاییدیه ایمنی استاندارد در محل جدید راه اندازی می باشد. لذا شهرداری ها و ادارات تابعه از فعالیت تجهیزات جابجا شده تا قبل از اخذ گواهی ایمنی استاندارد جلوگیری بعمل آورند. 7- گواهی ایمنی استاندارد دارای اعتبار یکساله بوده و شهرداری ها، ادارات تابعه و بهره برداران باید قبل از اتمام مهلت قانونی و یا در صورت تعمیر، پس از تعمیر باید اقدامات لازم را جهت بازرسی مجدد و اخذ گواهی ایمنی استاندارد بعمل آورند. 8- اداره کل دفتر امور شهری استانداری مکاتبه ای را در زمینه رعایت مصوبات کارگروه به کلیه شهرداری های سراسر استان بعمل آورد. و در پایان جلسه بعد از تصویب مصوبات پیشنهادی دبیر جلسه مقرر گردید در هریک از جلسات کارگروه موضوع و مسائل و مشکلات استاندارد سازی یک صنعت خاص در استان مورد بررسی و پیگیری بعمل آید.

اولین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات
1395/2/13 دوشنبه