گزارش تصویری

توقیف 3 خودروی توزیع کننده سیلندرهای گاز مایع غیر استاندارد در سیستان و بلوچستان

در راستای نظارت، استانداردسازی و توزین سیلندرهای گاز مایع شهرستان زابل در نیمه دوم آذرماه، بازرسان این اداره طی بازرسی­های متعدد از تاسیسات­ها و خودروهای حامل و توزیع کننده سیلندرهای گاز مایع، تعداد 3 خودر به دلیل کم فروشی و عرضه سیلندرهای معیوب و غیر استاندارد را توقیف نموده و جهت اعلام جرم به مراجع قضایی معرفی نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مهندس سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در راستای نظارت، استانداردسازی و توزین سیلندرهای گاز مایع شهرستان زابل در نیمه دوم آذرماه، بازرسان این اداره طی بازرسی­های متعدد از تاسیسات­ها و خودروهای حامل و توزیع کننده سیلندرهای گاز مایع، تعداد 3 خودر به دلیل کم فروشی و عرضه سیلندرهای معیوب و غیر استاندارد را توقیف نموده و جهت اعلام جرم به مراجع قضایی معرفی نمودند.توقیف 3 خودروی توزیع کننده سیلندرهای گاز مایع غیر استاندارد در سیستان و بلوچستان
1394/10/3 پنجشنبه