گزارش تصویری

شرکت اداره کل استاندارد در نمایشگاه هفته پژوهش در سیستان و بلوچستان

به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی جهت ارائه تحقیقات و پژوهشهای انجام شده ادارات به منظور آشنایی هرچه بیشتر مردم با این تحقیقات نمایشگاهی در این خصوص با همکاری استانداری استان و دانشگاه سیستان و بلوچستان از 14 لغایت 18 آذر ماه برگزار گردید. مهندس هاشمی استاندار استان در افتتاح این نمایشگاه به همراه معاونین و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان شرکت نمودند. این اداره کل طبق سنوات گذشته غرفه ای از کارهای تحقیقاتی و تدوین های انجام شده و در دست انجام و معرفی کمیته ها و زیر کمیته های فنی ایزو تاسیس شده در استان را در این نمایشگاه معرفی نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان: به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی جهت ارائه تحقیقات و پژوهشهای انجام شده ادارات به منظور آشنایی هرچه بیشتر مردم با این تحقیقات نمایشگاهی در این خصوص با همکاری استانداری استان و دانشگاه سیستان و بلوچستان از 14 لغایت 18 آذر ماه برگزار گردید. مهندس هاشمی استاندار استان در افتتاح این نمایشگاه به همراه معاونین و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان شرکت نمودند. این اداره کل طبق سنوات گذشته غرفه ای از کارهای تحقیقاتی و تدوین های انجام شده و در دست انجام و معرفی کمیته ها و زیر کمیته های فنی ایزو تاسیس شده در استان را در این نمایشگاه معرفی نمودند. ضمنا" پژوهش های مطالعاتی  انجام شده و یا در دست بررسی بر روی استانداردهای تدوین شده بین المللی در کمیته ها و زیر کمیته های ایزو که با همکاری دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه های مستقر در استان نیز اعلام گردید   

شرکت اداره کل استاندارد در نمایشگاه هفته پژوهش در سیستان و بلوچستان
1394/9/16 دوشنبه