گزارش تصویری

دوره آموزشی بسته خدمات و معاینات شغلی سلامت کارکنان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان بلوچستان :
در روز چهارشنبه 19 خرداد ماه امسال دوره آموزشی بسته خدمات و معاینات شغلی سلامت کارکنان در این اداره کل با حضور کیخا فرزانه مسئول مشارکتهای اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، امیرآبادی مسئول طب کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، نجمی کارشناس مسئول دبیرخانه امنیت غذایی استان و همکاران این اداره کل برگزار گردید.
در ابتدا رضا شهرکی پیامگذار سلامت اداره کل گزارشی از اقدامات این اداره کل در راستای اهداف بسته سلامت کارکنان در سال 1399 را ارایه نمود. و در ادامه امیرآبادی ضمن ایراد مطالبی در راستای ارتقای سلامت و بهداشت کارکنان و نیز سلامت محیط کار به کارکنان ارایه و اداره کل استاندارد استان را اولین اداره ای که در راستای بسته خدمات بهداشتی و سلامت کارکنان در استان پیش رو بوده است را نام برد.
در پایان جلسه ای با حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان برگزار و موارد ذیل تصویب و مقرر گردید اجرایی شود.
-    تشکیل دبیرخانه سلامت اداره کل
-    اجرای برنامه عملیاتی برای ارتقاء سلامت کارکنان
-    نظارت بر اجرا و ارزشیابی مستمر برنامه سلامت کارکنان
-    خرید دستگاههای سنجش سلامت و انجام آزمایشات سلامت

 دوره آموزشی بسته خدمات و معاینات شغلی سلامت کارکنان
1400/3/29 شنبه