گزارش تصویری

پلمپ 11 خانه بازی کودک در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در پی گزارش این اداره کل مبنی بر غیر استاندارد بودن تجهیزات خانه های کودک در شهرستان زاهدان و دستور دادستان کل استان در تاريخ ١٠ و ١١ دي ماه امسال طي گشت مشترك کارشناسان اداره کل استاندارد استان با شهرداري، آتش نشاني، اماكن از خانه هاي كودك (خانه هاي بازي) شهر زاهدان بازدید نمودند. مدیر کل استاندارد استان افزود: با توجه به وجود تجهیزات و وسایل بازی غیر استاندارد موجود در این خانه های بازی تعداد يازده مركز خانه بازي كودك به علت عدم گواهي ايمني استاندارد، پلمب گرديد.

 پلمپ 11 خانه بازی کودک در سیستان و بلوچستان
1397/10/13 پنجشنبه