گزارش تصویری

شرکت مدیر کل سیستان و بلوچستان در جلسه دفاع از طرح تحقیقاتی استان

مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز شنبه مورخ 16/11/95 جهت دفاعیه از طرح تحقیقاتی استان تحت عنوان بررسی عملکرد و استانداردهای کمیته های فنی Iso/Tc202، Isi/Tc201 و Remco با حضور مجری طرح در سازمان ملی استاندارد ایران در این جلسه شرکت نمود.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز شنبه مورخ 16/11/95 جهت دفاعیه از طرح تحقیقاتی استان تحت عنوان بررسی عملکرد و استانداردهای کمیته های فنی Iso/Tc202، Isi/Tc201 و Remco با حضور مجری طرح در سازمان ملی استاندارد ایران در این جلسه شرکت نمود. این طرح با پیگیری اداره کل استاندارد استان برای استان سیستان و بلوچستان مصوب و توسط اعضای کمیته های فنی متناظر استان انجام گردید.ندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان به اتفاق مهندس جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار و مهندس غفاری رئیس اداره حراست اداره کل استاندارد استان از واحد تولیدی تن بلوچ تولید کننده کنسرو ماهی بازدید نمودند. در این بازدید از کلیه مراحل و فرآیندهای تولید و بسته بندی، انبار و آزمایشگاه بازدید و در پایان نسبت به تشکیل جلسه و بررسی مسائل و مشکلات واحد تولیدی پرداخته و توصیه ها، مشاوره و راهنمایی های لازم در زمینه های مختلف تولید، بسته بندی، بازاریابی، فروش و برند سازی ارائه گردید.
 

شرکت مدیر کل سیستان و بلوچستان در جلسه دفاع از طرح تحقیقاتی استان
1395/11/18 دوشنبه