گزارش تصویری

فعالیت کمیته های فنی متناظر مستقر در دانشگاه

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز پنجم مهر ماه امسال ناصر جدگال معاون اداره کل و رئیس اداره استاندارد شهرستان چابهار و محمدرضا مقدم منش رئیس اداره هماهنگی امور تدروین استاندارد استان با سید جعفر سجادی پارسا
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر محی الدین احراری 
رئیس گروه سیستم کیفیت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در زمینه استمرار همکاری های تدوین استاندارد ملی و بین المللی به تبادل نظر و گفتگو پرداختند. در ابتدای جلسه سید جعفر احراری گزارشی از فعالیت کمیته های فنی متناظر مستقر در دانشگاه را ارائه نمود. سپس سجادی برنامه ها و اهداف دانشگاه در زمینه فعالیت های بین المللی و کمیته های فنی متناظر دانشگاه را عنوان نمود.  و در پایان مقدم منش ضمن تشکر از اقدامات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در حوزه فعالیت کمیته های فنی متناظر مستقر در دانشگاه، به لزوم همکاری های بیشتر و عضو گیری از سایر مراکز آموزشی و سازمان ها و مراکز ذیربط کشوری در کمیته های فنی متناظر اشاره و تاکید نمود.
شایان ذکر است دبیرخانه ۱۶ کمیته فنی متناظر ISO و IEC در دانشگاه دریانوردی و علوم و دریایی چابهار مستقر می باشد.

فعالیت کمیته های فنی متناظر مستقر در دانشگاه
1399/7/5 شنبه