گزارش تصویری

بازدید اعضای کمیته کنترل کیفیت و استانداردسازی مصالح ساختمانی از واحد تولیدی در سیستان و بلوچستان

در روز سه شنبه اول دی ماه سالجاری به اتفاق اعضای کمیته کنترل کیفیت و استانداردسازی مصالح ساختمانی استان از واحد تولیدی تیرچه صنعتی زاهدان بازدید گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در روز سه شنبه اول دی ماه سالجاری به اتفاق اعضای کمیته کنترل کیفیت و استانداردسازی مصالح ساختمانی استان از واحد تولیدی تیرچه صنعتی زاهدان بازدید گردید. مهندس عاقلی گفت: اعضای کمیته از خط تولید تیرچه صنعتی واحد تولیدی فوق بازدید نمودند. وی خاطر نشان کرد: در این بازدید اعضای کمیته در خصوص استاندارد 2909 و لزوم استفاده از تیرچه صنعتی در سقفهای تیرچه بلوک و ممانعت از ساخت تیرچه های دستی و جوشکاری قوس الکتریکی در کلیه پروژه های عمرانی تاکید نمودند.

                                                                   

بازدید اعضای کمیته کنترل کیفیت و استانداردسازی مصالح ساختمانی از واحد تولیدی در سیستان و بلوچستان
1394/10/2 چهارشنبه