گزارش تصویری

بازدید رئیس و اعضای شورای شهر و روسای ادارات از ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز یک شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ و در دومین روز از هفته استاندارد معاونت فرماندار شهرستان، رئیس و اعضای شورای شهر و روسای  ادارات از ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان زابل بازدید نموده و ضمن تبریک هفته استاندارد از عملکرد و تعامل رئیس و کارکنان اداره استاندارد تقدیر و تشکر نمودند۔

 بازدید رئیس و اعضای شورای شهر و روسای ادارات از ساختمان اداری و آزمایشگاهی اداره استاندارد شهرستان زابل
1400/7/18 یکشنبه