گزارش تصویری

بازدیدلادن رشیدی نماینده پژوهشگاه استاندارد بهمراه محمد مهدی قشقایی از اداره استانداردزابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۸ دی ماه ۱۴۰۰ لادن رشیدی نماینده پژوهشگاه استاندارد در گروه پژوهشی تقاضا محور سیستان و بلوچستان بهمراه محمد مهدی قشقایی از مجموعه آزمایشگاه های اداره استاندارد شهرستان زابل بازدید و نقطه نظرات لازم جهت استفاده از تجهیزات و امکانات این اداره در جهت اهداف گروه پژوهشی را ارائه نمودند.

بازدیدلادن رشیدی نماینده پژوهشگاه استاندارد  بهمراه محمد مهدی قشقایی از اداره استانداردزابل
1400/10/12 یکشنبه