گزارش تصویری

گشت مشترک اداره استاندارد، دادستانی و تعزیرات حکومتی در سیستان و بلوچستان

گشت مشترک اداره استاندارد زابل با نماینده دادستان و نماینده تعزیرات حکومتی شهرستان زابل از جایگاه های عرضه سوخت مایع، خودروها و تاسیسات سیلندر پرکنی انجام گردید.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: سرگزی رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: گشت مشترک اداره استاندارد زابل با نماینده دادستان و نماینده تعزیرات حکومتی شهرستان زابل از جایگاه های عرضه سوخت مایع، خودروها و تاسیسات سیلندر پرکنی انجام گردید. وی عنوان کرد: در راستای نظارت بر رعایت حقوق شهروندان محترم و عدم کم فروشی گازمایع و سوخت مایع و جلوگیری از عرضه سیلندرهای گاز مایع معیوب شهرستان زابل انجام گردید. رئیس اداره استاندارد زابل ادامه داد: در اردیبهشت ماه گشت مشترکی میان استاندارد و دادستانی و تعزیرات حکومتی شهرستان زابل صورت گرفت. سرگزی افزود: طی آن از چند جایگاه عرضه سوخت مایع، تاسیسات سیلندر پرکنی و خودروهای توزیع کننده گاز مایع بازرسی و توزین صورت گرفت. وی خاطر نشان کرد: یک عدد خودرو به دلیل کم فروشی و عرضه سیلندر طوقه شکسته توقیف و جهت انجام اقدامات قانونی به پارکینگ منتقل گردید.  
 

گشت مشترک اداره استاندارد، دادستانی و تعزیرات حکومتی در سیستان و بلوچستان
1395/2/28 سه‌شنبه