گزارش تصویری

تشکیل جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز پنج شنبه مورخ 5/4/1399 جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی استان برگزار گردید. مهندس نظام سرپرست معاونت استانداردسازی و آموزش اداره کل با اشاره به صدور و تمدید گواهینامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت جدید گفت: از ابتدای سال جاری پرونده 23 مدیرکنترل کیفیت واحدهای تولیدی در کمیته تائید صلاحیت علمی و فنی بررسی و تأیید شد.
وی با بیان اینکه مدیرکنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحد تولیدی پیش از آغاز کار خود لازم است دوره های آموزشی تخصصی و عمومی لازم را تحت نظارت این اداره کل با موفقیت سپری کند، اظهار داشت: بخشی از این آزمون‌ها شامل قوانین سازمان ملی استاندارد ایران، شرح وظایف مدیر کنترل کیفیت و آشنایی تخصصی با استانداردهای ملی محصول و روش‌های آزمون فرآورده تولیدی کار با سامانه های مربوطه مورد نظر است که دوره های مورد نیاز این افراد به طور مستمر در حال برگزاری است.

تشکیل جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحد های تولیدی در سیستان و بلوچستان
1399/4/10 سه‌شنبه