گزارش تصویری

دیدار و جلسه مدیرکل با نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای زابل، زهک، ، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان آقای مهندس عاقلی در روز پنج شنبه مورخ 18/6/95 در جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر حبیب ا... دهمرده نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی شرکت نمودند. در این جلسه آقای عاقلی اهداف، برنامه ها؛ وظایف و ماموریت های جدید سازمان ملی استاندارد، نظام جدید استاندارد سازی کشور و طرح تحول استاندارد سازی، دستاوردهای اخیر سازمان در زمینه های مختلف و قانون جدید سازمان ملی استاندارد و انتظارات سازمان از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و کمک در زمینه های مختلف قانونگذاری به سازمان را با عنایت به رویکرد نظام جدید استاندارد سازی کشور بیان نمودند. همچنین جناب آقای دکتر دهمرده ضمن تشکر از مجموعه فعالیت های انجام شده در حوزه انتخابیه لزوم سرمایه گذاری و توجه به امکانات و فضاهای اداری و آزمایشگاهی را با عنایت به گستردگی استان، مرزهای مشترک آبی و خاکی با کشورهای همسایه منطقه، گمرکات و بازارچه های مرزی و اجرای برنامه های توسعه ایی مختلف با عنایت به در دست اقدام بودن بررسی طرح منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان و اجرای ب

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان آقای مهندس عاقلی در روز پنج شنبه مورخ 18/6/95 در جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر حبیب ا... دهمرده نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی شرکت نمودند. در این جلسه آقای عاقلی اهداف، برنامه ها؛ وظایف و ماموریت های جدید سازمان ملی استاندارد، نظام جدید استاندارد سازی کشور و طرح تحول استاندارد سازی، دستاوردهای اخیر سازمان در زمینه های مختلف و قانون جدید سازمان ملی استاندارد و انتظارات سازمان از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و کمک در زمینه های مختلف قانونگذاری به سازمان را با عنایت به رویکرد نظام جدید استاندارد سازی کشور بیان نمودند. همچنین جناب آقای دکتر دهمرده ضمن تشکر از مجموعه فعالیت های انجام شده در حوزه انتخابیه لزوم سرمایه گذاری و توجه به امکانات و فضاهای اداری و آزمایشگاهی را با عنایت به گستردگی استان، مرزهای مشترک آبی و خاکی با کشورهای همسایه منطقه، گمرکات و بازارچه های مرزی و اجرای برنامه های توسعه ایی مختلف با عنایت به در دست اقدام بودن بررسی طرح منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان و اجرای برنامه های متعدد توسعه ایی دولت محترم در سطح استان را خواستار شدند.  
 

دیدار و جلسه  مدیرکل با نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای زابل، زهک، ، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان
1395/7/1 پنجشنبه