گزارش تصویری

بازدید دکتر محبی از واحد تولیدی شیر یکتا آریا

بازدید دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان در دومین روز از هفته استاندارد ( ۲۰ مهر ماه ) از واحد تولیدی شیر سجاد یکتا آریا

بازدید دکتر محبی از واحد تولیدی شیر یکتا آریا
1399/7/20 یکشنبه