گزارش تصویری

اطلاعیه اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

به استناد ماده 13 قانون سازمان ملی استاندارد، بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجاز هستند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی بپردازند.

 به اطلاع تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و اصناف محترم می رساند:
به استناد ماده 13 قانون سازمان ملی استاندارد، بازرسان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد مجاز هستند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی بپردازند.
مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری بعمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه خواهند شد. لذا مراتب جهت اطلاع و همکاری لازم اعلام می گردد.
 
                                                                  روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
 

اطلاعیه اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1395/4/22 سه‌شنبه