گزارش تصویری

ابطال، تعلیق و صدور ۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان

ابطال، تعلیق و صدور ۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان س و ب : در طی آذر ماه سال جاری جلسه کمیته علائم و کنترل کالا به منظور صدور، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی و خدماتی در تاریخ 19/9/96 و 21/9/96 تشکیل گردید. که در این جلسات 4 پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی مشروحه ذیل بدليل عدم استمرار کيفيت تعلیق و باطل و 1 پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر گردید.

                                                         

ابطال، تعلیق و صدور ۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد در سیستان و بلوچستان
1396/10/10 یکشنبه