گزارش تصویری

ایام هفته استاندارد نامگذاری شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی استاندارد، هفته استاندارد مشخص و نامگذاری می شود که این نامگذاری در سال جاری به شرح ذیل می باشد: استانداردها، اعتماد سازند روز تاریخ نام روز جمعه 23 مهر استاندارد و اعتماد سازی شنبه 24مهر استاندارد و ارتقای توان تولید ملی یکشنبه 25مهر استاندارد خدمات، و بهبود کیفیت زندگی دوشنبه 26 مهر استاندارد، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سه شنبه 27 مهر استاندارد و مدیریت ایمنی زنجیره غذایی چهارشنبه 28 مهر استاندارد، فرهنگ و خانواده پنج شنبه 29مهر استاندارد، رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی استاندارد، هفته استاندارد مشخص و نامگذاری می شود. که نامگذاری سال جاری به شرح ذیل می باشد:  
نامگذاری روزهای هفته استاندارد
مهر ماه 95
استانداردها، اعتماد سازند (شعارمحوری سال جاری)
 

روز
 
تاریخ نام روز
جمعه 23 مهر استاندارد و اعتماد سازی
شنبه 24مهر استاندارد و ارتقای توان تولید ملی
یکشنبه 25مهر استاندارد خدمات، و بهبود کیفیت زندگی
دوشنبه 26 مهر استاندارد، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل    
سه شنبه 27 مهر استاندارد و مدیریت ایمنی زنجیره غذایی
چهارشنبه 28 مهر استاندارد، فرهنگ و خانواده
پنج شنبه 29مهر استاندارد، رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار

ایام هفته استاندارد نامگذاری شد
1395/7/6 سه‌شنبه