گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی مبانی و مفاهیم اساسی ارگونومی در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان:  احمد علی شهرکی معاون استانداردسازی و آموزش گفت: در روز سه شنبه مورخ  28/3/98 دوره آموزشی مبانی و مفاهیم اساسی ارگونومی در این اداره کل با همکاری انجمن مدیران کنترل کیفیت استان برگزار گردید. در این دوره که با هدف آشنایی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان استاندارد با نگرش جامع به علم ارگونومی و مبانی برگزار گردید.
 

برگزاری دوره آموزشی مبانی و مفاهیم اساسی ارگونومی  در سیستان و بلوچستان
1398/8/18 شنبه