گزارش تصویری

آزمون وسایل سنجش در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۲ هزار و 50 ترازوی واحدهای صنفی در شهرستان ایرانشهر مورد آزمون دوره ای قرار گرفت. اسماعیل عاقلی افزود: این تعداد توسط کارشناسان آزمایشگاه همکار پاد رعد چابهار انجام گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همچنین در این مدت 22 باسکول ثابت همکف  مورد آزمون دوره ای و اولیه قرار گرفت.
عاقلی بیان کرد: به منظور نظارت و کالیبره کردن وسایل سنجش، ترازوها و باسکول‌های مراکز عرضه و توزیع، سالی یک بار مورد بازرسی و کنترل بازرسان استاندارد قرار می گیرند و دارندگان وسایل سنجش موظف به همکاری با بازرسان اداره کل استان استاندارد می باشند.

آزمون وسایل سنجش  در سیستان و بلوچستان
1397/10/1 شنبه