گزارش تصویری

افتتاح دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

افتتاح دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

اسماعیل عاقلی،  مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای تعامل دو سویه بین این اداره کل و دستگاه‌های اجرایی، دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان با حضور کمالیان ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان افتتاح شد .

وی با اشاره به اینکه هدف از افتتاح دومین دفتر ارتباط با استاندارد ، مشارکت اساتید و دانشجویان در امر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی است ، افزود:  استاندارد این باور را در بین مردم تقویت می کند که رعایت آن حفظ سلامت و امنیت جامعه را به دنبال دارد .  

افتتاح دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
1396/10/13 چهارشنبه